Ring sizer tool • Ringmått

The item is out of stock :(

Place the sizer over the finger you would like to measure. Adjust to make it as tight as possible, but it is still possible to pull it off your finger. Then simply read off the indicated size. Your silver ring will feel a little bit bigger.

The ring sizer is free if you order a ring within 14 days after ordering the sizer. You will receive a coupon code together with the ring sizer to take of the cost on your next order. 

Shipping is inclueded in this item (but without tracking).

Sätt ringmåttet på fingret du vill mäta. Spänn åt så det sitter mycket tajt, men att det ändå är möjligt att dra av det från fingret. Läs sedan av storleken. Silverringen kommer kännas lite större än ringmåttet.

Ringmåttet är gratis om du beställer en ring inom 14 dagar efter att du beställt ringmåttet. Du kommer få en rabattkod tillsammans med ringmåttet som du använder för att dra av kostnaden i nästa order. 

Fri frakt för denna produkt (skickas ej spårbart).